Importowanie grafik EPS do Scribusa

From Scribus Wiki
Revision as of 06:52, 20 May 2005 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Inne języki: English (en) Template:Porady


Przy imporcie grafik EPS wypróbuj poniższą sprawdzoną metodę:

  • Zamknij wszystkie dokumenty w Scribusie.
  • Plik > Importuj>Importuj EPS/PS.... Scribus utworzy domyślną stronę z grafiką EPS.
  • Zapisz i zamknij ten plik.
  • Utwórz nowy dokument o wybranym przez ciebie formacie.
  • Utwórz drugą warstwę. (Ta część jest ważna)
  • Przełącz się na warstwę położnoną poniżej. Następnie otwórz w menu Plik>Importuj>Importuj strony... i wybierz utworzony poprzednio plik. Grafika wyląduje w górnym lewym rogu nowego dokumentu, ale będziesz mógł z łatwością wypozycjonować ją za pomocą palety Właściwości.