Instalacja Scribusa w wersji CVS z użyciem CMake

From Scribus Wiki
Revision as of 17:52, 7 February 2007 by Mhanski (talk | contribs) (→‎Scribus 1.3.4cvs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby

Wymagania

 • Cmake w wersji 2.4.3 lub nowszej
 • Linux
 • CVS (Concurrent Versions System)

Pobieranie świeżych plików żródłowych z CVS

Aby pobrać najświeższe pliki źródłowe Scribusa z repozytorium CVS wykonaj następujące kroki z poziomu powłoki tekstowej:

Scribus 1.3.3.xcvs

Jest to ustabilizowana gałąź wersji deweloperskiej, zalecana przez zespół Scribusa do celów produkcyjnych.

 • export CVSROOT=:pserver:anoncvs:@scribus.info:/cvs
 • cvs login
 • cvs -z3 co -r Version133x Scribus

Scribus 1.3.4cvs

Jest to wersja deweloperska, niezalecana do celów produkcyjnych.

 • export CVSROOT=:pserver:anoncvs:@scribus.info:/cvs
 • cvs login
 • cvs -z3 co -r Version13x Scribus

Kompilacja i instalacja z użyciem Cmake

Instalacja Scribusa 1.3.3.x i 1.3.4cvs przebiega w identyczny sposób. Aby np. zainstalować Scribusa 1.3.4cvs z wbudowaną obsługą biblioteki Cairo w katalogu /opt/scribus134cvs, przejdź do podkatalogu Scribus i wykonaj następujące polecenia:

 • cmake . -DWANT_CAIRO=1 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/opt/scribus134cvs
 • make
 • make install (to polecenie należy wykonać jako root lub z użyciem polecenia sudo)

Dodatkowe opcje

Niektóre z opcji, których można użyć z poleceniem cmake:

 • -DWANT_DEBUG=1
  Włącza kompilowanie programu z możliwością debugowania
 • -DWANT_VERSIONING=1
  Włącza używanie numeru wersji jako przyrostka dodawanego do katalogu instalacyjnego i do skompilowanego programu.
 • -DWANT_CAIRO=1
  Cmake poszuka w systemie i wkompiluje bibliotekę cairo zamiast domyślnej biblioteki libart.
 • -DWANT_LIBART=1
  (opcja domyślna) Cmake poszuka i wkompiluje bibliotekę libart zamiast biblioteki cairo.
 • -DPREFIX_CAIRO:PATH=/ścieżka_do_biblioteki_cairo
  Tutaj można ręcznie podać katalog, w którym zainstalowana jest biblioteka cairo, np. -DPREFIX_CAIRO:PATH=/opt/cairo

Potwierdzenia udanych instalacji

Otrzymaliśmy potwierdzenia udanych instalacji Scribusa z użyciem Cmake w następujących systemach operacyjnych:

 • Gentoo, current – Cbradney 17:04, 12.11.2006 (CET)
 • Kubuntu Dapper Drake – TomZ 17:08, 12.11.2006 (CET)
 • openSuse 10.1 – TomZ 17:08, 12.11.2006 (CET)
 • Fedora Core 6 – gpittman 15:44, 12.11.2006 (EST)
 • PLD Linux Th – DeeJay1 09:52, 13.12.2006 (CET)
 • Mandriva 2007 – Leo [1] 01:00, 16.11.2006 (IST)
 • PCLinuxOS 0.93a – Leo [2] – po ręcznym wpisaniu położenia bibliotek
 • SuSE Linux 10.0 – C_schaefer 19.11.2006

Zobacz również