Jak przełączyć interfejs Scribusa na język polski?

From Scribus Wiki
Revision as of 10:05, 5 May 2005 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Template:Pytania

Scribus otwiera się w wersji językowej, która odpowiada językowi podanemu w zmiennej środowiskowej LANG. Zmienna ta powinna mieć wartość LANG=pl_PL. Jeśli tak nie jest, to powinieneś dołączyć np. do pliku .bashrc w twoim katalogu domowym następujące wiersze:

LANG=pl_PL
export LANG

Możesz również bezpośrednio przy starcie scribusa podać język interfejsu, np. dla języka polskiego:

scribus --lang pl