Jak przełączyć interfejs Scribusa na język polski?

From Scribus Wiki
Revision as of 13:30, 19 February 2006 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search