Jak wstawić automatyczne numery stron w Scribusie?

From Scribus Wiki
Revision as of 10:06, 5 May 2005 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Template:Pytania

Wstaw w szablonie strony znak specjalny używając skrótu klawiaturowego Alt+#. Jeśli chcesz numer strony składający się z dwu cyfr, musisz wciśnąć ALT+# dwa razy.