Pierwsze kroki ze Scribusem

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


 Pierwsze kroki ze Scribusem 2006
Aktualni autorzy:   Autorzy Scribus Wiki
Autor oryginału:   Niyam Bhushan, 2004
Licencja:   GNU Free Documentation License, Version 1.2
    
 Wstęp

Scribus Wiki PL: Strona główna
Scribus Wiki PL: Spis treści

Wstęp

 1. Co możesz zrobić za pomocą Scribusa?
 2. Scribus i jego siostry
 3. Światło, więcej światła
 4. Okładka
 5. Praca z warstwami na stronie
 6. Zaprojektuj kolejne strony
 7. Utwórz ostateczne projekty stron
 8. Projektuj z grafiką i wolnością
 9. Rozpal ogień grafiką SVG
 10. Publikowanie wymaga wolności. PDF
 11. Podróżuj z prędkością Scribusa
 12. Porady dla polskich użytkowników
 13. Autorzy i modyfikacje
 14. GNU Free Documentation Licence

Wstęp

Niniejszy samouczek projektowania publikacji i tworzenia plików PDF za pomocą Scribusa bazuje na polskim tłumaczeniu podręcznika Get Started With Scribus autorstwa Niyama Bhushana z kwietnia 2004 roku. W lipcu 2006 roku grupa zaawansowanych użytkowników Scribusa i autorów Scribus Wiki postanowiła odświeżyć i poszerzyć ten stary samouczek. Naszym celem jest dostosowanie zawartości podręcznika do aktualnych możliwości tego programu. Mamy zamiar zachować charakter pierwowzoru, jednak publikacja niniejsza nie będzie jego zwykłą kontynuacją i będzie się rozwijać własnymi drogami.


Oryginalne pliki (z 2004 roku) są do pobrania w następujących miejscach: