PrePress w Linuksie

From Scribus Wiki
Revision as of 00:24, 16 May 2013 by Interreakcje (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

W komercyjnym oprogramowaniu podjeście do PrePress opiera się na kilku (dwóch, trzech) osobnych programach z których jeden znakomicie radzi sobie z pracą wektorową, inny służy obróbce grafiki rastrowej a całość jest składana w jeszcze innym narzędziu. Niestety oprogramowanie Open Source nie doczekało się tak rozbudowanego sprawnego systemu przygotowania do druku. Istnieją jednakże znakomite programy, które wyspecjalizowały się w tych trzech niezbędnych dziedzinach (Inkscape, Gimp, Scribus). Niestety wielkim problemem tych programów jest brak natywnego wsparcia CMYK. Wyjątkiem jest tutaj Scribus, który obsługuje CMYK'a i potrafi ostatecznie stworzyć dobry plik do drukarni nawet z materiałów RGB. Dodatkowym problemem jest import do Scribusa plików Ikscape'a który gubi rozmycia i efekty. Czy można więc traktować te narzędzia jako poważne rozwiązania PrePress? Otóż można, ale wymaga to zastosowania specjalnych metod pracy, dzięki którym będzie możliwa praca w CMYK w Inkscape, import wektorów z efektami oraz import bitmap z Gimp'a w przestrzeni barwnej CMYK.

PrePress w Inkscape 1. Praca w przestrzeni barwnej CMYK. Inkscape nie obsługuje CMYK'a (klikanie w suwaki CMYK, jest pozbawione sensu) ale istnieje metoda która umożliwia pracę w tej przestrzeni barwnej. Opisany przez Alexandre Prokoudina sposób polega na