Scribus Generator PL: Difference between revisions

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Utworzenie dokumentu)
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[Category:PL]]
[[Category:PL]]
{{Skrypty_i_wtyczki}}
{{Skrypty_i_wtyczki}}
{{Scripting Index}}


==Czym jest Scribus Generator?==
==Czym jest Scribus Generator?==

Revision as of 22:59, 5 February 2013

Artykuł ten jest częścią serii Skrypty i wtyczki.
Skrypty dla początkujących
Strona główna

Czym jest Scribus Generator?

Scribus wyposażony jest w szeroki zestaw funkcji i funkcjonalności. Jednakże nie posiada narzędzi do uzupełniania treści dynamicznymi zmiennymi. Ten rodzaj funkcji odnaleźć można w aplikacjach biurowych takich jak Libre Office i służy do kreowania korespondencji seryjnej. Scribus Generator wypełnia ten brak funkcjonalności. Scribus Generator jest rozszerzeniem do automatycznego generowania plików (SLA, PDF) na podstawie zewnętrznego źródła danych.

Jak przygotować plik Scribusa?

Plik Scribusa przygotowujemy jak każdy inny pamiętając o tym aby pliki graficzne znajdowały się w tym samym folderze w którym znajduje się plik Scribusa. W miejscu w którym chcesz umieścić zmienną wstaw tekst %VAR_nazwa_zmiennej% w którym "nazwa_zmiennej" jest nazwą kolumny w pliku źródłowym (n.p. %VAR_imie%). Formatowanie i style, które wybierzesz dla tego tekstu zostaną przypisane zmienionej treści.

Jak przygotować plik źródła danych?

Scribus Generator do pracy wymaga pliku w formacie CSV. Plik można stworzyć n.p. w programie Calc pakietu Libre Office pamietając jednak o tym aby podczas zapisywania wybrać kodowanie UTF-8 (w przeciwnym wypadku nie zostaną poprawnie przeniesione polskie znaki). Tworząc arkusz pamiętaj o tym aby w pierwszym wierszu nazwać kolumny identycznie jak nazwane zostały zmienne w pliku Scribusa (n.p. "imie" "nazwisko" "adres"). W kolejnych wierszach wprowadź dane pamiętając o tym, że z każdego kolejnego wiersza wygenerowany zostanie osobny plik PDF/SLA.

Ustawienia

Okno dialogowe, w którym można skonfigurować pliki wejścia i wyjścia dla skryptu Scribus Generator.

Scribus file: Wybierz plik Scribusa zawierający zmienne do zastąpienia.
Data file: Wybierz plik danych zawierający wartości oddzielane przecinkami (CSV).
Output Directory: Wybierz ścieżkę do istniejącego katalogu gdzie zapisane zostaną pliki wynikowe.
Output File Name: Nazwa pliku wyjściowego. Możesz używać tych samych zmiennych zdefiniowanych w pliku Scribusa pamietając jednak o tym, że polskie znaki nie zostaną poprawnie przeniesione. Można również mieszać zmienne z innymi postaciami.

Jeśli zostawisz to pole puste indeks będzie używany. Index / Pliki wynikowe będą sortowane zgodnie z występowaniem wierszy w pliku danych. Nie wpisuj jednak nazwy bez używania zmiennych gdyż skrypt utworzy tylko jeden plik wyjściowy.

Output Format: W chwili obecnej jest do wyboru tylko jedna opcja: PDF.
Keep Scribus File: Wybierz, gdy chcesz zachować wygenerowane pliki Scribusa. W przeciwnym wypadku zostaną one usunięte po wygenerowaniu a zachowane zostaną jedynie pliki PDF.

Download

Strona skrytpu:
Scribus Generator