Sprawdzanie pisowni

From Scribus Wiki
Revision as of 22:52, 6 February 2013 by Interreakcje (talk | contribs) (Utworzenie dokumentu)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
 Wymagania
System operacyjny:   Dowolny
Wersja Scribusa:   od 1.4.2
Znajomość DTP:   Początkujący
Znajomość systemu:   Początkujący

Instalacja

Od wersji 1.4.2 użytkownicy Scribusa mają do dyspozycji w pełni działające narzędzie do sprawdzania pisowni. Słownik języka polskiego nie jest jednak dostępny domyślnie w programie i trzeba go zainstalować. Instalacja jest bardzo prosta i szybka.

  • W górnym menu kliknij Plik a następnie Konfiguracja.
  • W oknie dialogowym konfiguracji kliknij Hyphenation and Spelling a następnie wybierz kartę Spelling
  • Oznacz język polski do ściągnięcia w prawej kolumnie (patrz poniższa ilustracja)

Spr pisowni konfiguracja.png

  • Kliknij Download Selected Dictionaries

Po ściągnięciu słownik języka polskiego będzie gotowy do użycia.

Sprawdzanie pisowni

Narzędzie sprawdzania pisowni jest dostępne zarówno z poziomu pracy nad ramką tekstową jak i w edytorze artykułów. Scribus nie podkreśla błędów w trakcie pisania a korekta opiera się na klasycznym oknie dialogowym sprawdzania pisowni, w którym akceptujemy (Change / Change All) bądź ignorujemy (Ignore Once / Ignore All) proponowane zmiany.

Spr pisowni dialog.png