Talk:Twój pierwszy formularz PDF w Scribusie

From Scribus Wiki
Revision as of 07:56, 14 March 2007 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

TODO (dla mnie lub innych zainteresowanych):

  • wymienić przykładowe pliki SLA i PHP i PDF na polskie
  • dodac pozniej link i krotki opis tego artykulu
  • formularz demonstrujacy javascript z krotkim opisem (w przygotowaniu)

--Mhanski