Talk:Twój pierwszy formularz PDF w Scribusie

From Scribus Wiki
Revision as of 17:56, 27 April 2005 by Mhanski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

TODO (dla mnie lub innych zainteresowanych):

- dokończyć spolszczanie tekstu - wymienić zrzuty ekranowe na polskie - wymienić przykładowe pliki na polskie - wstawić link do angielskiego odpowiednika i vice versa

--Mhanski 17:56, 27 Apr 2005 (UTC)