Talk:Twój pierwszy formularz PDF w Scribusie

From Scribus Wiki
Revision as of 15:08, 29 April 2005 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

TODO (dla mnie lub innych zainteresowanych):

  • wymienić zrzuty ekranowe na polskie
  • wymienić przykładowe pliki na polskie


--Mhanski 17:56, 27 Apr 2005 (UTC)