Tekst na krzywej

From Scribus Wiki
Revision as of 12:25, 9 December 2006 by RvX (talk | contribs) (→‎Edycja fontu)
Jump to navigation Jump to search

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby

Ta strona ma w przystępny sposób pokazać, jak umieścić tekst na ścieżce w Scribusie.

Pierwsze kroki

Textpath3.jpg
Na pierwszej ilustracji widzimy odrębną linię oraz ramkę tekstową z cytatem Ludwika Pasteura. Jest to zwyczajna ramka tekstowa, stworzoa w dowolnym miejscu strony, do której dodano tekst przy użyciu Edytora artykułów. Możesz spróbować ustawić font i wielkość tekstu poprawnie, ale jak się o tym później przekonamy, nie jest warto tracić na tę czynność zbyt dużo czasu, w przypadku gdy możemy edytować te funkcje później.

Ta szczególna linia została utworzona z okręgu, zamieniona na Krzywą Beziera (Menu kontekstowe: Zamień na > Krzywa Beziera albo Obiekt > Zamień na > Krzywa Beziera), przełamana, a następnie zedytowana do formy widocznej obok. Jeśli nawet nie zedytujesz figury geometrycznej lub wielokąta, ważna jest zamiana na Krzywą Beziera, aby opcja Dołącz tekst do ścieżki stała się dostępna.

Czas na magię

Zaznacz krzywą oraz ramkę tekstową -- najłatwiejszym rozwiązaniem może okazać się obrysowanie przy użyciu lewego przycisku myszy, pamiętając, że tryb Wybierz obiekt musi być aktywny.

Teraz kliknij na Obiekt --> Dołącz tekst do ścieżki a otrzymasz wynik jak tutaj (pokazany po zmianie wielkości tekstu w celu zapełnienia linii).

Textpath1.jpg W pewnym sensie to działa, ale nie jest zbyt atrakcyjne wizualnie.

Czy widzisz, że niektóre litery nakładają się na siebie, jak w wyrazach appliquées i applications?

Może to być sztuczka wizualna, ale nam zależy też na czytelności.

Edycja fontu

W celu poprawienia nierównego położenia tych liter, kliknij na obiekt, a następnie otwórz Edytor artykułów. Tam zobaczysz swój tekst w pełni redagowalny. Możemy w nim zmienić rozmiar fontu, dostosować odstępy między wybranymi wyrazami lub nawet częściami wyrazów. Pamiętaj, że nie musisz zamykać okna z Edytorem artykułów żeby zobaczyć dokonywane przez siebie zmiany - wystarczy, że klikniesz na przycisk Aktualizuj ramkę tekstową -- skrót klawiszowy: Ctrl+U (ale nie: Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ) upewniając się, że okno z Edytorem artykułów jest odpowiedniej wielkości i jego położenie nie przeszkadza w obserwacji dokonywanych zmian.

Innym sposobem edycji właściwości tekstu jest użycie zakładki Tekst w oknie Właściwości, która oferuje nawet większą ilość możliwości zmiany wyglądu tekstu. Wszystkie standardowe opcje związane z tekstem, poza wyrównaniem oraz interlinią (co nie miałoby sensu, gdyby tam były), są dostępne dla tekstu na ścieżce!

Dodatkowo, po zamknięciu Edytora artykułów, możesz przejść do okna Właściwości > Kształt ramki > Edytuj kształt ramki i zmienić kształt na pożądany, równocześnie pozostawiając na nim tekst. Po prawej stronie widzisz końcowy rezultat.

Textpath2.jpg