Template:Nieaktualna

From Scribus Wiki
Revision as of 17:34, 21 February 2013 by Interreakcje (talk | contribs) (Create Polish template about update requests)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Update.png Ten artykuł wymaga aktualizacji. Sprawdź anglojęzyczną część Scribus Wiki.