User talk:Interreakcje

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

To Do -- Interreakcje (talk) 01:50, 7 February 2013 (CET)

Na tapecie: http://wiki.scribus.net/canvas/Praca_ze_stronami_wzorcowymi

  • Przejrzeć nieaktualne linki w linkowni. W miarę możliwości znaleźć nowe dowiązania. Ostatecznie usunąć. Dodać nowe.
  • Instalacja_Scribusa_w_systemie_Ubuntu_Linux - coś mi tu nie pasi, sprawdzić czy to jest aktualne
  • Praca_z_ramkami_graficznymi - Nie przetłumaczone do końca, przetłumaczyć i zaktualizować.
  • Wprowadzić artykuł apropos Pantonów

PrePress w Linuxie

Templatki: http://wiki.scribus.net/canvas/Template:Req_sidebar_PL http://wiki.scribus.net/canvas/Template:nieaktualna