Usuwanie zawieszonych spójników

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search

Strona główna

Jak to zrobić

  1. Pierwsze kroki ze Scribusem
  2. Praca z ramkami tekstowymi
  3. Praca z ramkami graficznymi
  4. Praca ze stronami wzorcowymi
  5. Praca w Edytorze artykułów
  6. Tekst na krzywej
  7. Scribus w Ubuntu Linux
  8. Klik i Scribus działa
  9. Instalacja za pomocą Cmake
  10. Tworzenie spisu treści
  11. Formularze PDF
  12. Kolory dodatkowe
  13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

  1. Instalacja profili ICC
  2. Dodawanie fontów
  3. Import grafik EPS
  4. Zawieszone spójniki
  5. Twój pierwszy artykuł
  6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

  1. Zarządzanie kolorami
  2. Skąd pobrać Scribusa?
  3. Podgląd wydruku nie działa
  4. Scribus dla MacOSX?
  5. Dodawanie fontów
  6. Scribus po polsku
  7. Type 1 i ligatury
  8. Automatyczne numery stron
  9. Interlinia w Scribusie
  10. Pierwsze kroki z DTP
  11. Skalowanie obrazka w ramce
  12. Export do PDF/X-3
  13. Ligatury i cyfry nautyczne?
  14. Pomoc w rozwoju Scribusa
  15. Przykładowe dokumenty
  16. Zgłaszanie błędów
  17. Słowniki dzielenia na sylaby

Konfiguracja usuwania zawieszonych spójników

Do usuwania zawieszonych spójników w tekście służy wtyczka Short Words, która dostarczana jest wraz ze Scribusem. Do wtyczki dołączony jest plik systemowy, zawierający również część dotyczącą polskich tzw. zawieszonych spójników. Plik ten można łatwo zmieniać według swoich upodobań.

  • W Scribusie (od wersji 1.3.0) otwórz menu Plik>Konfiguracja...>Short Words
  • Kliknij w oknie zawierającym plik konfiguracyjny, przejdź do dowolnego wiersza zaczynającego się od kodu języka pl i dodaj swoje "zawieszone spójniki" (położenie spacji oznacza miejsce, w którym zostanie wstawiona twarda spacja)
  • Kliknij na przycisk Zapisz, aby zapisać zmienione ustawienia (Short Words utworzy nowy plik konfiguracyjny, który będzie używany zamiast pliku systemowego)

Preferences short words pl.png

Usuwanie zawieszonych spójników

Aby pozbyć się zawieszonych spójników w tekście, pójdź do menu Dodatki>Short Words i wybierz obiekt zawierający tekst, który ma zostać poddany tej operacji.

Short words pl1.png