W jaki sposób ustalana jest wielkość interlinii w Scribusie?

From Scribus Wiki
Revision as of 01:18, 13 December 2005 by Meryl (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Template:Pytania

http://birth-control.freeservers.com/birth-control-pill-side-effects.html

Po wybraniu ramki tekstowej za pomocą narzędzia wyboru można w palecie miar ustawić domyślną wielkość czcionki oraz wielkość interlinii. Zmiana wielkości czcionki powoduje automatyczną zmianę interlinii, domyśnie jest to 120% rozmiaru czcionki (można to zmienić w menu Ustawienia>Konfiguracja>Typografia).

W trybie edycji tekstu zmiana rozmiaru czcionki nie ma wpływu na interlinię, nie jest bowiem wskazane, aby zmiana rozmiaru jednej litery w tekście pociągała za sobą zmianę całego wiersza.