W jaki sposób ustalana jest wielkość interlinii w Scribusie?

From Scribus Wiki
Revision as of 10:07, 5 May 2005 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Template:Pytania

Po wybraniu ramki tekstowej za pomocą narzędzia wyboru można w palecie miar ustawić domyślną wielkość czcionki oraz wielkość interlinii. Zmiana wielkości czcionki powoduje automatyczną zmianę interlinii, domyśnie jest to 120% rozmiaru czcionki (można to zmienić w menu 'Ustawienia>Konfiguracja>Typografia).

W trybie edycji tekstu zmiana rozmiaru czcionki nie ma wpływu na interlinię, nie jest bowiem wskazane, aby zmiana rozmiaru jednej litery w tekście pociągała za sobą zmianę całego wiersza.