Zrobione w Scribusie

From Scribus Wiki
Revision as of 11:44, 23 May 2013 by Mhanski (talk | contribs) (→‎Przykłady prac wykonanych w Scribusie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby

Wstęp

Wymienione poniżej prace zostały wykonane przez polskojęzycznych użytkowników Scribusa. Ty także możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami i zamieścić link do swojej pracy. Jeśli chcesz udostępnić ją innym użytkownikom, możesz zamieścić link do spakowanych plików źródłowych swojej pracy (w menu Scribusa opcja Plik/Zbierz wszystko dla pliku wyjściowego), o ile nie zawierają one elementów, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione (np. komercyjnych fontów).

Dalsze źródła informacji

 • Made with Scribus(en) — angielskojęzyczna lista prac wykonanych w Scribusie, zawierająca przykłady z różnych stron świata

Przykłady prac wykonanych w Scribusie

 • Cyrqlarz — Dwumiesięcznik Pracowni Komet i Meteorów
 • Moje miasto — Darmowy dwutygodnik wydawany w Słupsku.
 • Naji Gòchë — Regionalny magazyn społeczno-kulturalny poświęcony tematyce pomorskiej i kaszubskiej.
 • Zeszyty komiksowe – magazyn poświęcony komiksowi, drukowany w nieregularnych odstępach od marca 2004 roku, tworzony w systemie Mandriva Linux za pomocą narzędzi Open Source.
 • Publikacje wykonane na zlecenie firmy KROLPol, autoryzowanego przestawiciela firmy DraegerSafety. Przykłady: 1, 2, 3
 • Podaj Dalej Okazjonalnik Akademicki – pismo akademickie wydawane w Toruniu od wiosny 2004 roku (20 stron, nakład 1000 egz.), zawierające szeroko pojętą twórczość studencką (felietony, wywiady, recenzję, poezję); od numeru 24 (październik 2007) składane w Scribusie (design w Scribusie + logo wykonane przy pomocy Inkscape'a). Przykłady: numer 28 (pdf). Opis procesu tworzenia czasopisma: http://podaj-dalej.info/node/766