Importowanie grafik EPS do Scribusa

From Scribus Wiki
Revision as of 21:04, 19 May 2005 by Mhanski (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Inne języki: English (en) Template:Porady


Przy imporcie grafik EPS wypróbuj poniższą sprawdzoną metodę:

  • Zamknij wszystkie dokumenty w Scribusie.
  • Plik > Importuj EPS. Scribus utworzy domyślną stronę z grafiką EPS.
  • Zapisz i zamknij ten plik.
  • Utwórz nowy dokument o wybranym przez ciebie formacie.
  • Utwórz drugą warstwę. (Ta część jest ważna)
  • Switch to the lower background layer. Then use Page > Import Pages and select the recently closed file. It will land in the upper left corner of the new doc, but you can center it easily with the properties palette.


Now you can add the rest of the text artwork on the upper layer and not worry about the imported content.