Jak wstawić automatyczne numery stron w Scribusie?

From Scribus Wiki
Revision as of 19:31, 3 May 2005 by Mhanski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Wstaw w szablonie strony znak specjalny używając skrótu klawiaturowego Alt+#. Jeśli chcesz numer strony składający się z dwu cyfr, musisz wciśnąć ALT+# dwa razy.