Projekt podręcznika systemowego dla Scribusa 1.2.x

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search

Inne języki: English (en)

Wstęp

Projekt tego podręcznika systemowego ma w założeniu rozwijać się wraz z rozwojem Scribusa. Dodawaj swoje uwagi i aktualizuj go (zakładając, że wiesz, o czym piszesz :). Aktualny podręcznik systemowy dla Scribusa 1.2.x można pobrać z tej strony.

Projekt podręcznika systemowego

SEKCJA

   scribus(1)

NAZWA

   scribus - program do składu publikacji w trybie WYSIWYG dla środowiska 
   X11 (wolne oprogramowanie na licencji GNU GPL)

SKŁADNIA

   scribus [-h|--help] [-v|--version] [-l|--lang język] [-la|--langs-
   available] [-f|--file|--] [nazwa pliku]

OPIS

   Scribus jest programem do składu publikacji będącym wolnym oprogramowaniem. 
   Umożliwia edycję w trybie WYSIWYG, doskonały eksport do formatu PDF i szeroki 
   wybór opcji importu i eksportu. 
   Wyczerpującą dokumentację znaleźć można na stronie dokumentacyjnej Scribusa 
   http://docs.scribus.net/ lub w postaci plików pomocy dostępnych w programie 
   za pośrednictwem opcji w menu 'Pomoc'. 
   Niniejszy podręcznik systemowy zawiera jedynie skrótowy opis niektórych 
   aspektów zastosowania programu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie 
   użytkownikowi szybkiego i łatwego znalezienia pełnej dokumentacji.

OPCJE

   Wszystkie opcje programu zawarte są w instrukcji obsługi, którą wywołać
   można poleceniem: scribus --help 
   -l, --lang xx 
       Nadpisuje locale systemowe i startuje Scribusa w języku xx. Kod 
       języka odpowiada kodom w standardzie POSIX, używanym w zmiennych 
       środowiskowych LANG i LC_ALL. Na przykład język polski można wybrać 
       podając 'pl' lub 'pl_PL', język angielski używając 'en' (generyczny 
       angielski), 'en_GB' (brytyjski angielski) lub 'en_US' (amerykański 
       angielski). W podobny sposób można wybrać inne języki, np. niemiecki
       używając kodów 'de' lub 'de_DE'. 
   -la, --langs-available 
       Wyświetla listę języków, w których dostępne jest tłumaczenie 
       interfejsu. Aby wybrać dany język, wystartuj Scribusa poleceniem 
       'scribus -l xx', w którym xx oznacza kod języka, lub zmień 
       odpowiednie zmienne środowiskowe w sposób opisany poniżej. 
   -v, --version 
       Wyświetla numer wersji Scribusa. 

   -f, --file 
       Otwiera podany plik. Można również zamiast tego podać nazwę 
       pliku jako niekwalifikowany argument, ale jeśli nazwa zaczyna 
       się od -, należy poprzedzić ją --, np. 'scribus -- -myfile.sla'. 
   -h, --help 
       Wyświetla krótką instrukcję obsługi.

ŚRODOWISKO

   Scribus uwzględnia stanardowe zmienne środowiskowe zdefiniowane w locale.
   Inne zmienne środowiskowe mogą być używane przez programy i bibioteki 
   wymagane przez Scribusa, np. QT. http://docs.scribus.net/ oraz 
   dokumentacja zawarta w programie może wymieniać inne zmienne, używane 
   przez Scribusa i wymagane przez niego programy i biblioteki. 
   LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG 
       POSIX locale. Zobacz locale(1). Scribus stosuje te zmienne w 
       kolejności podanej powyżej, aby wybrać język (włącznie z 
       tłumaczeniem interfejsu), który ma być użyty. Jeśli Scribus 
       nie znajdzie żadnej z tych zmiennych, użyje ustawień locale 
       stosowanych przez bibliotekę QT. 
   PATH 
       Scribus może poszukać w PATH zewnętrznych narzędzi, jeśli 
       ścieżki do nich nie zostały zdefiniowane w programie. 
       Aktualnie ma to miejsce, kiedy zainstalowanych jest parę 
       kopii gs(1). Można podać właściwą ścieżkę do gs(1) w 
       ustawieniach Scribusa i obejść w ten sposób przeszukiwanie 
       PATH. 
   Poniżej znajduje się zestawienie kilku najważniejszych zmiennych 
   środowiskowych używanych przez inne programy, jednak w przypadku 
   problemów należy zajrzeć do oryginalnej dokumentacji programu. 
   GS_FONTPATH 
       Ścieżka do czcionek używana przez GhostScript. Ma wpływ 
       na szukanie czcionek dla GhostScriptu, którego Scribus 
       używa do wielu operacji na plikach PostScript. Dodawaj 
       nowe katalogi zawierające czcionki rozdzielając je 
       średnikiem, aby umożliwić GhostScriptowi znalezienie 
       czcionek położonych w niestandardowych katalogach. 
       Zobacz gs(1) i dokumentację GhostScriptu w formacie HTML, 
       aby znaleźć więcej informacji. 
   GS_LIB 
       Ścieżka do biblioteki GhostScriptu. GhostScript szuka w 
       tej ścieżce plików Fontmap. Podobnie jak GS_FONTPATH jest 
       to lista katalogów rozdzielonych średnikami. Zazwyczaj używa 
       się zamiast tego zmiennej GS_FONTPATH , jednak utworzenie 
       plików Fontmap i użycie zmiennej GS_LIB może przyśpieszyć 
       działanie, jeśli używamy bardzo dużo czcionek. Zobacz gs(1) 
       i dokumentację GhostScriptu w formacie HTML, aby uzyskać 
       więcej informacji.

PLIKI

   $HOME/.scribus/ 
       Ustawienia użytkownika zapisywane są w katalogu $HOME/.scribus/. 
       Większość innych ścieżek można zmienić w ustawieniach Scribusa. 
   $HOME/.scribus/scribus.rc 
       Ustawienia Scribusa we własnym formacie xml. Może zostać zastąpiony
       nowym formatem pliku ustawień. 
   $HOME/.scribus/prefs.xml 
       Plik ustawień w nowym formacie. W momencie tworzenia niniejszego 
       dokumentu (wersja 1.2.x) plik ten jest jeszcze prawie całkowicie 
       niewykorzystywany. Pliki konfiguracyjne powiązanych programów: 
   $HOME/.fonts 
   /etc/fonts 
       Fontconfig, biblioteka używana przez Scribusa do znajdowania 
       czcionek, używa plików konfiguracyjnych znajdujących się normalnie 
       w katalogu /etc/fonts, głównie plików /etc/fonts/fonts.conf i 
       /etc/fonts/local.conf. Może również używać pliku konfiguracyjnego 
       w $HOME/.fonts/ . Zobacz fonts.conf(5) i dokumentację biblioteki 
       fontconfig, aby uzyskać więcej informacji. Zwróć uwagę, że Scribus 
       może również używać swoich własnych ścieżek do czcionek - zobacz 
       menu Ustawienia i pomoc wewnątrz Scribusa.

ZOBACZ TAKŻE

   Strona z dokumentacją Scribusa http://docs.scribus.net/ i strona domowa 
   http://www.scribus.net/ 
   gs(1), dokumentacja gs w html i strona http://www.ghostscript.com/ 
   Biblioteka QT - http://www.trolltech.com/ 
   fonts-conf(5) - informacje o konfiguracji biblioteki FontConfig

POKREWNE OPROGRAMOWANIE I PARTNERZY

   inkscape(1) - http://inkscape.org/ 
   OpenClipArt - http://openclipart.org/ 
   Inni partnerzy mogą być wymienieni w stopce strony http://www.scribus.net/ 
   gimp(1) - http://www.gimp.org/

BŁĘDY

   Strona http://bugs.scribus.net/ zawiera system śledzenia błędów Scribusa, 
   używany do zgłaszania błędów i propozycji zmian. Jeśli masz zamiar zgłosić 
   błąd, przeszukaj najpierw bazę danych.

AUTORZY

   W menu 'Pomoc' w opcji 'O Scribusie' znaleźć można listę autorów, tłumaczy
   i osób zaangażowanych w rozwój programu.


LICENCJA PODRĘCZNIKA SYSTEMOWEGO

 • Note as an exception to the general CC license the wiki is using, this man file is licensed under GPL V.2, as are the main source licenses.--Mrdocs 11:45, 21 Apr 2005 (UTC)
 • Niniejsza strona podręcznika systemowego objęta jest, podobnie jak pliki źródłowe Scribusa, licencją GNU GPL w wersji 2.