Scribus Generator PL

From Scribus Wiki
Jump to: navigation, search
Artykuł ten jest częścią serii Skrypty i wtyczki.
Skrypty dla początkujących
Strona główna

Czym jest Scribus Generator?

Scribus wyposażony jest w szeroki zestaw funkcji i funkcjonalności. Jednakże nie posiada narzędzi do uzupełniania treści dynamicznymi zmiennymi. Ten rodzaj funkcji odnaleźć można w aplikacjach biurowych takich jak Libre Office i służy do kreowania korespondencji seryjnej. Scribus Generator wypełnia ten brak funkcjonalności. Scribus Generator jest rozszerzeniem do automatycznego generowania plików (SLA, PDF) na podstawie zewnętrznego źródła danych. </br>Scribus Generator został stworzony na wersję 1.3.3.14 ale działa poprawnie z nowszymi wersjami (ostatnia sprawdzana wersja: 1.4.2).

Jak przygotować plik Scribusa?

Plik Scribusa przygotowujemy jak każdy inny pamiętając o tym aby pliki graficzne znajdowały się w tym samym folderze w którym znajduje się plik Scribusa. W miejscu w którym chcesz umieścić zmienną wstaw tekst %VAR_nazwa_zmiennej% w którym "nazwa_zmiennej" jest nazwą kolumny w pliku źródłowym (n.p. %VAR_imie%). Formatowanie i style, które wybierzesz dla tego tekstu zostaną przypisane zmienionej treści.

Jak przygotować plik źródła danych?

Scribus Generator do pracy wymaga pliku w formacie CSV. Plik można stworzyć n.p. w programie Calc pakietu Libre Office pamietając jednak o tym aby podczas zapisywania wybrać kodowanie UTF-8 (w przeciwnym wypadku nie zostaną poprawnie przeniesione polskie znaki). Tworząc arkusz pamiętaj o tym aby w pierwszym wierszu nazwać kolumny identycznie jak nazwane zostały zmienne w pliku Scribusa (n.p. "imie" "nazwisko" "adres"). W kolejnych wierszach wprowadź dane pamiętając o tym, że z każdego kolejnego wiersza wygenerowany zostanie osobny plik PDF/SLA.

Ustawienia

Okno dialogowe, w którym można skonfigurować pliki wejścia i wyjścia dla skryptu Scribus Generator.

Scribus file: Wybierz plik Scribusa zawierający zmienne do zastąpienia.
Data file: Wybierz plik danych zawierający wartości oddzielane przecinkami (CSV).
Output Directory: Wybierz ścieżkę do istniejącego katalogu gdzie zapisane zostaną pliki wynikowe.
Output File Name: Nazwa pliku wyjściowego. Możesz używać tych samych zmiennych zdefiniowanych w pliku Scribusa pamietając jednak o tym, że polskie znaki nie zostaną poprawnie przeniesione. Można również mieszać zmienne z innymi postaciami.

Jeśli zostawisz to pole puste indeks będzie używany. Index / Pliki wynikowe będą sortowane zgodnie z występowaniem wierszy w pliku danych. Nie wpisuj jednak nazwy bez używania zmiennych gdyż skrypt utworzy tylko jeden plik wyjściowy.

Output Format: W chwili obecnej jest do wyboru tylko jedna opcja: PDF.
Keep Scribus File: Wybierz, gdy chcesz zachować wygenerowane pliki Scribusa. W przeciwnym wypadku zostaną one usunięte po wygenerowaniu a zachowane zostaną jedynie pliki PDF.

Download

Strona skrytpu:
Scribus Generator