Talk:Twój pierwszy formularz PDF w Scribusie

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search

TODO (dla mnie lub innych zainteresowanych):

  • wymienić przykładowe pliki SLA i PHP i PDF na polskie
  • formularz demonstrujacy javascript z krotkim opisem (w przygotowaniu)

--Mhanski