Tworzenie spisu treści

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby
 Wymagania
System operacyjny:   Dowolny
Wersja Scribusa:   od 1.3.0
Znajomość DTP:   Początkujący
Znajomość systemu:   Początkujący


Wstępna konfiguracja

Przed utworzeniem spisu treści należy dokonać paru w zmian w ustawieniach dokumentu.

Otwórz w menu Plik>Ustawienia dokumentu i wybierz z listy po lewej stronie punkt Właściwości obiektów dokumentu. W oknie tym można tworzyć metadane i dołączać je do dowolnych obiektów dokumentu. Teraz wystarczy kliknąć na przycisk Dodaj i wpisać TOC w polu Nazwa, pozostawiając pozostałe rubryki w niezmienionym stanie.

Tworzenie spisu treści

Aby móc używać generatora spisów treści, wykonaj jeszcze poniższe trzy kroki:

 • Otwórz w menu Plik>Ustawienia dokumentu i wybierz z listy po lewej stronie punkt Spis treści i indeksy. Dodaj nowy spis treści i wybierz TOC jako nazwę obiektu. Jako ramkę docelową wybierz utworzoną wcześniej ramkę tekstową, która zawierać będzie spis treści.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ramkach, z których mają być wygenerowane wpisy w spisie treści. Kliknij na Atrybuty... (lub wybierz w menu Obiekt>Atrybuty). Jeśli jeszcze nie istnieje atrybut o nazwie TOC, dodaj go przez wybranie go z listy w rubryce Nazwa. Wpisz również w polu Wartość tytuł wpisu, który zostanie dołączony do spisu treści.

Toc item attributes pl.png

 • Dokonaj aktualizacji spisu treści wybierając w menu Dodatki>Utwórz spis treści. Gotowe!