Czy w w Scribusie można używać ligatur z czcionką Type 1?

From Scribus Wiki
Revision as of 18:08, 19 February 2006 by Mhanski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search