Importowanie grafik EPS do Scribusa

From Scribus Wiki
Revision as of 18:36, 13 December 2013 by Interreakcje (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Inne języki: English (en)

Strona główna

Jak to zrobić

 1. Pierwsze kroki ze Scribusem
 2. Praca z ramkami tekstowymi
 3. Praca z ramkami graficznymi
 4. Praca ze stronami wzorcowymi
 5. Praca w Edytorze artykułów
 6. Tekst na krzywej
 7. Scribus w Ubuntu Linux
 8. Klik i Scribus działa
 9. Instalacja za pomocą Cmake
 10. Tworzenie spisu treści
 11. Formularze PDF
 12. Kolory dodatkowe
 13. Obrazek ze ścieżką odcięcia

Porady i triki

 1. Instalacja profili ICC
 2. Dodawanie fontów
 3. Import grafik EPS
 4. Zawieszone spójniki
 5. Twój pierwszy artykuł
 6. Tworzenie hiperłączy

Często zadawane pytania

 1. Zarządzanie kolorami
 2. Skąd pobrać Scribusa?
 3. Podgląd wydruku nie działa
 4. Scribus dla MacOSX?
 5. Dodawanie fontów
 6. Scribus po polsku
 7. Type 1 i ligatury
 8. Automatyczne numery stron
 9. Interlinia w Scribusie
 10. Pierwsze kroki z DTP
 11. Skalowanie obrazka w ramce
 12. Export do PDF/X-3
 13. Ligatury i cyfry nautyczne?
 14. Pomoc w rozwoju Scribusa
 15. Przykładowe dokumenty
 16. Zgłaszanie błędów
 17. Słowniki dzielenia na sylaby


Przy imporcie grafik EPS wypróbuj poniższą sprawdzoną metodę:

 • Zamknij wszystkie dokumenty w Scribusie.
 • Plik > Importuj>Importuj EPS/PS.... Scribus utworzy domyślną stronę z grafiką EPS.
 • Zapisz i zamknij ten plik.
 • Utwórz nowy dokument o wybranym przez ciebie formacie.
 • Utwórz drugą warstwę. (Ta część jest ważna)
 • Przełącz się na warstwę położnoną poniżej. Następnie otwórz w menu Plik>Importuj>Importuj strony... i wybierz utworzony poprzednio plik. Grafika wyląduje w górnym lewym rogu nowego dokumentu, ale będziesz mógł z łatwością wypozycjonować ją za pomocą palety Właściwości.

Pamiętaj, że do pomyślnego importowania plików EPS może być konieczna instalacja GhostScript w najnowszej wersji.