Pierwsze kroki ze Scribusem:3

From Scribus Wiki
Jump to navigation Jump to search
 Pierwsze kroki ze Scribusem 2006
Aktualni autorzy:   Autorzy Scribus Wiki
Autor oryginału:   Niyam Bhushan, 2004
Licencja:   GNU Free Documentation License, Version 1.2
    
 Rozdział 3

Scribus Wiki PL: Strona główna
Scribus Wiki PL: Spis treści

Wstęp

 1. Co możesz zrobić za pomocą Scribusa?
 2. Scribus i jego siostry
 3. Światło, więcej światła
 4. Okładka
 5. Praca z warstwami na stronie
 6. Zaprojektuj kolejne strony
 7. Utwórz ostateczne projekty stron
 8. Projektuj z grafiką i wolnością
 9. Rozpal ogień grafiką SVG
 10. Publikowanie wymaga wolności. PDF
 11. Podróżuj z prędkością Scribusa
 12. Porady dla polskich użytkowników
 13. Autorzy i modyfikacje
 14. GNU Free Documentation Licence


Światło, więcej światła

W projektowaniu magazynów i publikacji nie chodzi o rozmieszczanie tekstu i grafiki. Chodzi o puste, białe przestrzenie na stronie. Tekst i grafika jedynie podkreślają tę pustkę. Ta przestrzeń na „oddychanie”, znana też pod nazwą „światło”, jest równie ważna, jak ogrody, parki i inne niezabudowane miejsca ważne są dla gęsto zaludnionych metropolii. Wystartuj Scribusa, otwórz w menu Plik i kliknij na Nowy. W dalszej części tego podręcznika przy opisywaniu wyborów z menu będę używał następującej konwencji: Plik>Nowy.

Nowa pustka

Polecenie Nowy wyświetla poniższe okienko dialogowe. Kliknij na listę rozwijaną Jednostka i wybierz „Milimetry (mm)” zamiast punktów. Kliknij na menu rozwijane Rozmiar i wybierz „Definicję użytkownika” jako rozmiar stron magazynu. Wpisz podaną poniżej szerokość i wysokość. Zwróć uwagę na ilość miejsc po przecinku oferowaną przez Scribusa. Jako układ strony wybierz „Podwójną stronę”, ze znajdującego się poniżej menu rozwijalnego wybierz „Prawą stronę” jako pierwszą stronę publikacji. Kliknij na OK, aby zobaczyć twoją pierwszą czystą stronę w Scribusie.

Nowy dokument.png